27.04.2020 – Elif Yunt

Topological Heat Engines

Topolojik Isı makineleri, topolojik malzemeleri çalışma malzemesi olarak kullanan kuantum ısı makineleridir. Bu konuşmada, iki farklı topolojik ısı makinesi ile ilgili sonuçları tartışıyorum. Bu topolojik ısı makinelerinden ilki, iki boyutlu bir topolojik yalıtkan olan stanene kullanılarak önerildi. Hem düşük hem yüksek sıcaklıklarda topolojik faz geçişlerinin ısı makinesin iş ve verimine etkisi ortaya konmuştur. İkinci ısı makinesi bir boyutlu Kitaev zincirini kullanmaktadır. Burada sistemin kenar ve iç kısımlarının iş çıktısı sonuçları sunulmaktadır. Sistemin kenarlarından iç kısmına olan ısı transferi ve topolojik sürtünme etkisi tartışılmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: