11.05.2020 – A. Mert Bozkurt

Landauer ilkesine gör her bir bilgi bitini silmek, en az kT ln2 kadar enerji harcanmasına yol açar. Bunun yanında boş bir bit, kT ln2 kadar enerji çıkarabilmek üzere kullanılabilir. Bu makalede nükleer spinler içeren kuantum spin Hall cihazlarında ısı ve yük taşınımına odaklandık. Sözkonusu sistemlerde, kuantum spin Hall cihazına bağlı olan haznelerdeki ısı enerjisini nükleer spinlerin oluşturduğu Maxwell Cini (Maxwell’s Demon) hafıza kaynağının indüklediği yük akımı sayesinde kullanılabilir elektrik enerjisine çevirildiğini gösterdik. Ayrıca hafıza kaynağı olarak kullanılan nükleer spinleri “hazırlamak” için uygulanan akımın enerji kaybına neden olduğunu ve böylelikle Landauer limitine uyduğunu gösterdik. Kuantum Bilgi Motoru olarak adlandırılan bu sistem, elektriksel cihazlarda kullanılabilecek alternatif bir enerji depolama yöntemidir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: