18.05.2020 – Gizem Şengör

de Sitter’in geç zaman sınırında nasıl operatörler yaşıyor?

Bu sunumda kozmolojide erken zaman inflasyon ve geç zaman karanlık enerji evrelerinde ki ivmelenerek genişleyen uzay zaman yapısının ideal bir hali olan de Sitter uzayzamanın geç zaman sınırından bahsettik. de Sitter uzayzamanı aynı zamanda barındıra bileceği en fazla sayıda simetri barındıran üç uzayzamandan biri ve de D-boyutlu de Sitter’in sahip olduğu SO(D,1) simetri grubu aynı zamanda Öklid uzayının konformal simetri grubuna denk. Bu sunumun amacı nasıl de Sitter de çeşitli kütleli skaler alanlardan geç zaman operatörleri tanımlandığından ve bu operatörlerin iç çarpım özelliklerini ele alarak SO(D,1) simetri grubunun hangi üniter temel temsillerine denk geldiklerinden bahsetmek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: