25.05.2020 – Utku Zorba

Bilgi Paradoksu ve Holografik Entanglement Entropy

Bu sunumda öncelikle kara deliklerin en temel özelliği olan Hawking 
ışıması ele alındı. Hawking ışımasının son yıllarda ciddi bir şekilde 
tartışılan bilgi paradoksu ile olan ilişkisi verilerek, kara 
deliklerde bu paradoksun nasıl ortaya çıktığı kısaca özetlendi. Bu 
özetin sonunda muhtemel çözümlere yer verildikten sonra son dönemlerin 
en popüler konusu olan Entanglement Entropy konusu irdelendi ve 
fiziğin birbirinden çok farklı olan alanlarının nasıl birbiri ile 
ilişkili olabileceği üzerine konuşuldu. Çok kısa bir özet ile AdS/CFT 
ile ilgili temel bilgilere basit bir örnek ile yer verildi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: