01.06.2020 – Seyyare Aksu

Yüklü İki Bileşenli Bose-Einstein Yoğuşuğunda Faz Ayrışmaları

Çok bileşenli atomik Bose gazı karışımlarının güçlü ve itici etkileşimler
limitinde yani karışımın ayrışık faz durumunda bulunması halinde iki
farklı faz konfigürasyonu ortaya çıkmaktadır. Rotasyonel özellikleri
birbirlerinden tamamen farklı olan bu iki faz konfigürasyonu, açısal ve
radyal olmak üzere iki durum altında sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada
düzgün bir manyetik alan altında yüklü iki bileşenli Bose-Einstein
yoğuşukları sisteminin disk ve Corbino tuzak potansiyelleri varlığında
taban durum konfigürasyonları bileşen içi etkileşiminin ve rotasyonun bir
fonksiyonu olarak araştırılmıştır. Açısal konfigürasyonun dengesiz bileşen
içi etkileşimler göz önüne alınarak hız profili ve açısal momentum
özellikleri çalışılmıştır. Bu çalışmamızın arxiv’deki versiyonuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: