08.06.2020 – Özgür Çıldıroğlu

Aharonov-Bohm (AB) Tipi Olaylarlarda Dualite ve Özdeşlikler

AB olayı, elektromanyetik potansiyellerin en az alanlar kadar temel fiziksel nicelikler olduğunu ortaya koymaktadır. Fizik açısından devrim niteliği taşıyan AB olayının, kökenleri ortak görünen diğer kuantum mekaniksel süreçlerle aralarındaki ilişkileri ortaya çıkartmak ve böylece bütünsel bir zemine oturtmak amacıyla hali hazırda çok sayıda deneysel ve teorik çalışma devam etmektedir. Bu sunumda, ilk olarak geometrik fazların hızlıca özetlenmesinin ardından, deneysel olarak gözlenmiş topolojik fazlar iki boyutlu uzayda incelenerek dördüncü topolojik faz türetilecek, son kesimde ise özel dinamik fazlar için (topolojik fazlarla ilişkilendirilerek) düşünsel deney düzenekleri önerilecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: