22.06.2020 – Ali Arda Gençali

İzole nötron yıldızlarının kalıntı (fallback) disklerle uzun dönem evrimleri

Kalıntı disk modeli çerçevesinde kaynaklar üzerine etkiyen torklar nelerdir? İzole kaynaklardan bu zamana kadar incelediklerimiz: anormal X-ışını kaynakları (AXP), yumuşak gama ışını tekrarlayıcıları (SGR), sönük izole yıldızlar (XDIN), merkezi sıkı cisimler (CCO), yüksek manyetik alanlı radyo pulsarlar (HBRP) ve dönen geçici radyo kaynaklarıdır (RRAT). Kaynakların genel özellikleri nelerdir? Seçilen bir grup üzerinden modelin nasıl çalıştığının gösterilmesi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: