23.07.2020 – Serkan Sırt

Kuantum Hall etkisinde sıkıştırılamazlığın yerel doğası

Kuantize Hall (KH) etkisinin deneysel olarak gözlemlenmesi ile, iki boyutlu elektron sisteminin (2BES) iletkenlik kuantizasyonu ve topolojisi arasındaki ilişki sürekli olarak araştırılmıştır. KH platosu içinde manyetik alandan kaynaklı açılan enerji aralığından dolayı sistemin orta kısmı (bulk) yalıtkan gibi davranır. Bununla birlikte sistemden geçen akım, zaman tersinme simetrisi olmayan 2+1 boyutlu topolojik yalıtkanda olduğu gibi kenar durumlarından akar. Bu çalışmada manyeto-iletim deneyleri yüksek saflıktaki GaAs/AlGaAs yarı-iletken alaşımında oluşan Hall geometrisi ile birlikte iki iç kontağa sahip 2BES üzerinde yapılmıştır. Ölçümler ile birlikte Hall kuantizasyonundaki etkileşimler sonucu oluşan sistemin sıkıştırılamazlığı elektriksel olarak gözlemlenmiştir. Sonuç olarak KH etkisi ile topolojik yalıtkan arasındaki benzeşme, platolar içinde belirli aralıklarda kırılma eğiliminde olduğu fark edilmiştir.

Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: