06.08.2020 – Gizem Şengör

Sınır operatörlerinden uzayzaman metriği elde etmece

Holografi bakış açısında belli bir alan teorisi barındıran uzayzamana eşdeğer konformal alan teorisinin operatörleri olan sınır operatörlerinden, sözkonusu uzayzamanın kuantum serbestlik dereceleri olarak bahsedilir. Bu sunumda bu bağlantının nasıl işlediğini, buna bir örnek olan bu makale https://arxiv.org/abs/2004.00697 üzerinden giderek öğreneceğiz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: