20.08.2020 – Cem Eröncel

Axion Benzeri Parçacıklar ve Karanlık Madde

Axion-Benzeri-Parçacıklar (ALP), günümüzde en üzerinde en çok çalışılan karanlık madde modellerinden bir tanesidir. Bu sunumda, bu tip modellerin arkalarında ne gibi motivasyonların olduğundan kısaca bahsettikten sonra, ALP parçacıklarının erken evrende nasıl üretildiğini ve nasıl davrandığını anlatacağım. Son olarak da, litaratürde yeni olan bir üretim mekanizmasını inceleyip, bunun ALP karanlık madde parametre uzayına olan etkileri üzerinde konuşacağım.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: