27.08.2020 – Taygun Bulmuş

Nötrino-Elektromanyetik Etkileşimler

Süpernova nötrinolarının standart olmayan etkileşimlerinden olan nötrino-elektromanyatik etkileşimler nötrino anti-nötrino geçişlerine olanak sağlarlar. Bir nevi nötrino anti-nötrino salınımlarına sebep olan süpernovanın dış manyetik alanı, nötrinoların süpernova içerisindeki çeşni evriminde kritik rol oynar. Bu konuşmada süpernova nötrinolarının manyetik momenti, çeşni evrimini veren hareket denklemleri ve bu denklemlerle yapılan simülasyonlardan bahsedilecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: