03.09.2020 – İrem Topal

Zayıf Etkileşimli Kaotik Düğümlerin Dinamiğinin ve Ağ Yapısının Öğrenilmesi

Gerçek dünya sistemleri birbiriyle etkileşim halinde olan birimlerin meydana getirdiği ağlardan oluşur. Ağ yapısının ve dinamiğin veriden öğrenilmesi ağın dinamiğindeki değişimleri tahmin edebilmek için önemlidir. Bu veriden yeniden yapılandırma probleminde dinamiği veren denklemler modelden bağımsız teknikler kullanılarak öğrenilmiş ve dinamik sistemler teorisinden yararlanılarak ağın yapısı bulunmuştur. Bu konuşmada Hindmarsh-Rose nöron modelinin zayıf etkileşimlerle birbirine bağlandığı ölçekten bağımsız ağlar üzerinde gerçekleştirilmiş deneyler anlatılmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: