17.09.2020 – Sercan Çıkıntoğlu

Kütle aktarım disklerinin GRMHD simülasyonları

Nötron yıldızlarının bir kısmı düşük kütleli X-ışını çiftlerinde (LMXB)
yer alırlar. Bu sistemlerdeki eşlikçi yıldızdan akan kütle nötron
yıldızı etrafında bir disk oluşturur. Nötron yıldızının manyetik alanı
bir noktada diski keser ve maddeyi yıldızın manyetik kutuplarına
kanallayarak kütle aktarımını gerçekleştirir. Doktora tezimde, yıldızın
manyetik alanı ile disk arasındaki etkileşimi genel göreliliksel
manyetohidrodinamik (GRMHD) simülasyonları yaparak modellemeye
çalışmaktayım. Bu konuşmada tezimde şu ana kadar yaptığım çalışmalardan
kısaca bahsedilecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: