24.09.2020 – Gökhan Torun

Resource Theory of Superposition: State Transformations

Kuantum kaynak teorisi, kuantum fiziğindeki farklı olguları [örneğin, dolaşıklık (entanglement), eşevrelilik (coherence), ve superpozisyon (superposition)] incelemek için çok yönlü ve oldukça güçlü bir çerçeve sunması bakımından Kuantum Enformasyon alanı için son derece önemli bir konudur. Bu konuşmada ‘superpozisyon’ olgusu için durum dönüşümleri (state transformations) problemine değineceğiz. Bu konu ile ilgili son çalışmamızı inceleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: