22.10.2020 – Yağız Morova

Kızılaltı Bölgede Çalışan Katıhal Lazerlerin Geliştirilmesi

1960 yılında Theodore Maiman tarafından ilk lazer olan yakut lazerin çalıştırılmasıyla beraber günümüze kadar sayısız lazer geliştirilmiş ve birçok uygulama alanında başarıyla kullanılmıştır. Uygulama alanlarının genişliği, elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinde sürekli dalga veya darbeli rejimde çalışan özgün lazerlerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle spektroskopi, biyomedikal optik, lidar uygulamaları, atmosferik algılama gibi alanlarda kullanılan sistemlerin üretiminde kızılaltı bölgede çalışan lazerlerin geliştirilmesi önem arzetmektedir. Bu bağlamda, yakın zamanda raporladığımız iki katıhal lazer çalışması sunumun içeriğini oluşturmaktadır. Öncelikle 1064 nm Yb:fiber lazer ile üstçevrim (upconversion) pompalama yöntemiyle çalıştırılan 2.3 µm Tm3+:KY3F10 lazeri [1] tanıtılacaktır. Ayrıca, femtosaniye lazer ile mikro işlemeye tabi tutulmuş, kaybı ayarlanabilir grafen doyabilen soğurucu ile 1.25 µm dalgaboyunda ultra kısa darbe üretimi [2] çalışmasının sonuçları sunulacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: