17.12.2020 – Onur Pusuluk

Uzayda ve zamanda klasik, kuantum ve post-kuantum ilintiler

Bu sunumda aşağıda bulunan terimler üzerine konuştuk:

  • Klasik ilinti (korelasyon): Bir bileşik olasılık dağılımının marjinallerinin çarpımı olarak yazılmasına izin vermeyecek şekilde alt-sistemlerin birbirine bağlı olması (sunu 2, denklem 1)
  • CHSH-tipi Bell eşitsizlikleri: Dört beklenen değerin kombinasyonundan oluşan ve klasik ilintili iki sistemin uyduğu eşitsizlik ailesi  (sunu 3, denklem 2)
  • Kuantum-klasik durumlar: Kuantum ilintili durumlar ve klasik ilintili durumlar mahallelerini (kümelerini) birbirinden ayıran cadde (sınır) üzerinde yaşayan durumlar. (sunu 6, denklem 3) Bir alt sistem üzerinden bakıldığında bileşik sistem kuantum ilintili görünüyorken, diğer alt sistem üzerinden bakıldığında klasik ilintili görünüyor.
  • Dolaşıklık (entanglement): Özel bir kuantum ilinti türü. Bir bileşik yoğunluk matrisinin marjinallerinin çarpımı olarak yazılmasına izin vermeyecek şekilde alt-sistemlerin birbirine bağlı olması (sunu 7, denklem 4)
  • Tsirelson (Cirel’son) sınırı:  CHSH-tipi Bell eşitsizliklerinin dolaşıklık varlığında en fazla ne kadar çiğnenebileceğini gösteren limit (sunu 8, denklem 5)
  • Bell durumları: CHSH-tipi Bell eşitsizliklerini azami çiğneyen kuantum durumları (sunu 8)
  • PR-kutusu sınırı: CHSH-tipi Bell eşitsizliklerinin yerel olmama ve göreli nedensellik varsayımları altında en fazla ne kadar çiğnenebileceğini gösteren limit (sunu 8, denklem 6)
  • Post-kuantum / süper-kuantum / kuantumdan-öte ilintiler: CHSH-tipi Bell eşitsizliklerini Tsirelson (Cirel’son) sınırından daha fazla çiğneyen olasılık dağılımlarınca betimlenen ilintiler (sunu 10, denklem 8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: