14.01.2021 – İrem Topal

Dinamik sistemlerin veri-güdümlü keşfi

Modelleri kesin olarak yazabildiğimiz sistemlerde dinamik sistemler teorileri ile kontrol parametreleri uzayında detaylı analizler yapabilir, ileriye dönük tahminlerde bulunabiliriz. Kesin olarak modeli bilmediğimiz beyin ve iklim gibi karmaşık sistemlerde veri güdümlü çalışmalar öne çıkar. Dinamik sistemleri veriye dayalı teknikler ve yapay öğrenme algoritmaları ile çalışabilir miyiz sorusuna odaklandığımız bu konuşmada “SINDy”[1] tekniği tanıtılmıştır. Bu teknik oldukça basit bir fikre dayanıyor: Bilinen dinamik sistemlerin bir ortak özelliği, hareket denklemlerinin az sayıda fonksiyonun lineer kombinasyonu olarak yazılması ve modeldeki bu terimlerin fiziksel yorumlara sahip olmasıdır. 

[1] Brunton, S. L., Proctor, J. L., Kutz, J. N., and Bialek, W.  Discovering governing equations from data bysparse identification of nonlinear dynamical systems. Proceedings of the National Academy of Sciencesof the United States of America, 113(15):3932–3937, 2016, arXiv için tıklayabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: