12.04.2021 – Çağrı Akman

Kuantum Hidrodinamik

Sunumda nükleer yapının oluşturulmasındaki zorluklar ve problemin ele alınış yöntemleri tanıtılmıştır. Göreli olmayan ve göreli modellerin motivasyonu hakkında bilgi içermektedir. J. D. Walecka’nın geliştirdiği Kuantum Hidrodinamik nükleer yapı modelinin en genel hali sunumda yer almaktadır. Lineer Walecka modelinde yer alan zorluklar ve bu zorlukları çözmek için kullanılan Ortalama Alan Teorisi (MFT) ve basitleştirilmiş bir model olan Kuantum Hidrodinamik-1 (QHD-1) modeli genel hatları ile ele alınmıştır. 40Ca çekirdeği için Kuantum Hidrodinamik-1 çözümü paylaşılmıştır. Son olarak sunumda göreli olmayan ve göreli modellerin genel bir karşılaştırılması yapılmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: