17.05.2021 – Gizem Şengör

de Sitter’de ilintiler üzerine-2

Bir önceki sunumda zaman bağımlılığı gösteren uzayzamanlarda aynı zamanda ilintilerin hesaplanmasına değinmiştik. Bu sunumda daha önce tanıttığımız de Sitter’de skaler alanlara denk geç zaman operatörleri üzerinden iki nokta fonksiyonlarını inceledik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: