26.11.2021 – Sercan Çıkıntoğlu

Maddenin Lagranjiyeni

Bu konuşmada Taub’un 1954 tarihli makalesindeki hesaplar takip edilerek mükemmel akışkanların lagrajyeni için bir anzasttan başlayarak hem Einstein alan denklemleri
hem de hidrodinamik denklemlerinin nasıl elde edileceği anlatılacaktır. Devamında ise Schutz’un 1970 makalesinde oluşturduğu; 4-hız vektörünü 4-potansiyel cinsinden yazıp hidrodinamik denklemlerini tamamen skaler cinsinden 6 denklemlik bir set olarak yazdığı formalizm anlatılıp bu denklem setini veren efektif Lagrajiyen gösterilecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: