31.05.2021 – İrem Topal

Matematiksel Sinirbilime Giriş

Matematiksel sinirbilim nöronların ve nöral devrelerin çalışma mekanizmalarını anlamak için ağ kuramı ve dinamik sistemler ile birlikte veri bilimi, istatistik, fizik ve bilgi kuramını da kullanan disiplinler arası bir alandır.Bu konuşmada bir nöronun fizyolojisi incelenerek, deneysel olarak ölçülen membran potansiyelini modellemek üzere eşdeğer bir elektrik devresi kullanılmış ve matematiksel sinirbilimde çığır açan Hodgkin-Huxley modelinin diferansiyel denklemleri üretilmiştir.

24.05.2021 – Ali Arda Gençali

Düşük Kütleli X-Işını Çiftlerinde Tork Geçişleri

Bu sunumda düşük kütleli X-ışını çiftlerinin (LMXBs) gözlemlenen tork geçişlerinin arkasında yatan mekanizmayı anlatacağım. Önce kompak objelerin (beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik) nasıl oluştuklarına çok hızlı bir giriş yaparak başlayacağız. Sonrasında izole bir nötron yıldızının manyetik dipole ışımasıyla nasıl yavaşladığını göreceğiz. Burdan LMXB sistemlerde aktarımın nasıl olduğunu, farklı fazlarda hangi torkların kullanıldığını ve 4U 1626-67 kaynağının aktarım fazında tork tersinmesi gözlemlerini nasıl açıklayabileceğimizi anlatacağım.

26.04.2021 – Ezgi Sunar

Parçacık hızlandırıcıları ve endüstriyel alandaki kullanımları

Bu sunumda hızlandırıcı fiziğinin ortaya çıkış amacından, temel prensipler ışığında hızlandırıcıların çalışma prensibinden bahsedilmiştir. Temel hızlanma bilgilerinden sonra bu teknolojinin endüstriyel alandaki kullanımları örneklerle anlatılmıştır.

12.04.2021 – Çağrı Akman

Kuantum Hidrodinamik

Sunumda nükleer yapının oluşturulmasındaki zorluklar ve problemin ele alınış yöntemleri tanıtılmıştır. Göreli olmayan ve göreli modellerin motivasyonu hakkında bilgi içermektedir. J. D. Walecka’nın geliştirdiği Kuantum Hidrodinamik nükleer yapı modelinin en genel hali sunumda yer almaktadır. Lineer Walecka modelinde yer alan zorluklar ve bu zorlukları çözmek için kullanılan Ortalama Alan Teorisi (MFT) ve basitleştirilmiş bir model olan Kuantum Hidrodinamik-1 (QHD-1) modeli genel hatları ile ele alınmıştır. 40Ca çekirdeği için Kuantum Hidrodinamik-1 çözümü paylaşılmıştır. Son olarak sunumda göreli olmayan ve göreli modellerin genel bir karşılaştırılması yapılmıştır.