11.05.2020 – A. Mert Bozkurt

Landauer ilkesine gör her bir bilgi bitini silmek, en az kT ln2 kadar enerji harcanmasına yol açar. Bunun yanında boş bir bit, kT ln2 kadar enerji çıkarabilmek üzere kullanılabilir. Bu makalede nükleer spinler içeren kuantum spin Hall cihazlarında ısı ve yük taşınımına odaklandık. Sözkonusu sistemlerde, kuantum spin Hall cihazına bağlı olan haznelerdeki ısı enerjisini nükleer spinlerin oluşturduğu Maxwell Cini (Maxwell’s Demon) hafıza kaynağının indüklediği yük akımı sayesinde kullanılabilir elektrik enerjisine çevirildiğini gösterdik. Ayrıca hafıza kaynağı olarak kullanılan nükleer spinleri “hazırlamak” için uygulanan akımın enerji kaybına neden olduğunu ve böylelikle Landauer limitine uyduğunu gösterdik. Kuantum Bilgi Motoru olarak adlandırılan bu sistem, elektriksel cihazlarda kullanılabilecek alternatif bir enerji depolama yöntemidir.

04.05.2020 – Cem Eröncel

Nötron Yıldızları ile Temel Fizik

2017 senesinde, iki nötron yıldızının birbirleriyle çarpışması, LIGO tarafından gözlendi ve “Çok Elçili Astronomi (Multi-messenger astronomy)” dönemi açılmış oldu. Bu dönem, astrofizikteki bir çok sorunun cevaplanması açısından büyük önem taşıdığı gibi, temel fizikteki sorular için de elimize güzel olanaklar sunuyor. Bu sunumda, nötron yıldızı gözlemlerinin bize Kuantum Renk Dinamiği hakkında neler anlatabileceğinden kısaca bahsetmek istiyorum.

27.04.2020 – Elif Yunt

Topological Heat Engines

Topolojik Isı makineleri, topolojik malzemeleri çalışma malzemesi olarak kullanan kuantum ısı makineleridir. Bu konuşmada, iki farklı topolojik ısı makinesi ile ilgili sonuçları tartışıyorum. Bu topolojik ısı makinelerinden ilki, iki boyutlu bir topolojik yalıtkan olan stanene kullanılarak önerildi. Hem düşük hem yüksek sıcaklıklarda topolojik faz geçişlerinin ısı makinesin iş ve verimine etkisi ortaya konmuştur. İkinci ısı makinesi bir boyutlu Kitaev zincirini kullanmaktadır. Burada sistemin kenar ve iç kısımlarının iş çıktısı sonuçları sunulmaktadır. Sistemin kenarlarından iç kısmına olan ısı transferi ve topolojik sürtünme etkisi tartışılmıştır.

20.04.2020 – Taygun Bulmuş

Nötrinoların salınımları hakkında kısa bilgi verilecektir. Ardından Plank ve SH0ES deneylerinin ölçtüğü Huble sabiti farklılıklarıdır. Bu farklılığa Huble Gerilimi (Hubble Tension) adı verilmiştir. Bu konuşmada, steril nötrinoların Hubble Gerilimini nasıl çözdüğünü ve bu çözümün süpernova içerisinde nasıl davrandığı ele alınacaktır.

06.04.2020 – İ. Ceyhun Andaç

Magnetosferde oluşan plasmoidlerin pulsar zamanlama gürültüsüne etkisi ve pulsar-disk etkileşmesinin temel ilkelerden modellenmesi.

Grenoble’a gelmemi sağlayan, “pulsar timing noise”un fiziksel sebebini pulsarların plasma magnetosferlerindeki akım plakaları üzerinde oluşan plasmoidlerin, pulsarın yavaşlama torkuna etkisi üzerinden açıklamak üzerine olan minik projemizden bahsettim. Sonrasında ise doktora çalışmamın asıl konusu olan pulsar magnetosferi ve nötron yıldızı disklerinin etkileşmelerini, “particle in cell” yöntemi ile temel fiziksel prensiplerden başlayarak modellemekten ve bunun geçişken milisaniye pulsarları ve kalıntı diskler ile ilgili olası uygulamalarından söz ettim.

Bu sunumun yansılarına buradan ulaşabilirsiniz.